<< tillbaka

Fakta
Frans van Bruggen
Född ´45 och utbildad i Nederländerna.
Jag är bosatt i Ludvika och har levt och verkat i Sverige i över 35 år.

Utbildning
Skulptur och måleri Gooishe Acc. Laren 1962 - 66
Konstgrafiska tekniker Rietveldt Acc. Amsterdam 1964 - 70

Konstnärlig verksamhet
Ett 30-tal större Offentliga uppdrag och utsmyckningar. (se offkonst)
Senast: Parkskolans utsmyckning i Grängesberg. Träreliefer och kopparskulptur. 2005

Utställningar
Många separata och grupputställningar i främst Sverige men även utomlands. Från ”Ung generation” på medborgarplatsen till Biennalen i Peking 2003.
Kommande planerade utställningar: Ludvika Konsthall okt. 2005
Falu museum – Appendix dec./jan
Excellent Pricevinner - med skulpt. ”Ice wanderer” Beijing - China 2002
First Beijing International Art Biennale med skulpt. ”Animalism” 2003
Deltagare i symposiet med tesis:
Hotspots of significance for development of art in contemporary time.
Beijing 2003 Statements and activities as a basis for artistic innovation.
(se Kina )

Div. Projekt – exempel på uppdrag.
Informatör för Statens Konstråd och Boverket
i projektet ”Konst där vi Bor” Riks 1989 - 90
Projektledning för skulpturutställningen vid NCC Borlänge 1991
Projektledare för rikstäckande konsttävling och
samlingsutställningen ”Måla din Stad” Vår Bostad 1992
Scenografi, bildspel, projektledning i
teaterprojektet ”Timglas” - Turné mellan Sverige 1994
Projektansvarig för vandringsutställningen
”Konsten i Vår Bostad” turné i 17 Svenska städer Riks 1994 – 95
Ansvarig för konstnärsmed. vid ABB-s kulturdagar Ludvika 1997
Idé och projektansvarig för ”Kultur Knyt Kalas” Ludvika 1998 Förtroendeuppdrag mm.
Ordf. Kulturarbetarcentrum Sjuhäradsbygden Borås 1973 – 76
Ordf. i KRO - Daladistrikt Dalarna 1978 – 86
Ordf. i Konstnärscentrum – Mittregionen Örebro 1991 - 96
KRO-s organisationskommittén Riks 1995 - 96
Konstens Vecka - utredning och förslag Riks 1996 – 97

Exempel på Pedagogisk verksamhet.
Cirkelledare och lärare i varierande konstnärliga ämnen på skilda nivåer och platser. Föredrag, paneldiskussioner och juryuppdrag.
Huvudlärare för AMU - utbildningen ”Konstnärlig inom och utomhusutsmyckning ”presentationsteknik” Norrköping Anställd på Brunnsvikfolkhögskola som fritt utövande konstnär.... 2000 –2002
Estetiskt vaktmästare. Idéutveckling – projektledning och undervisning.
Kreativa processer – metodutveckling och digital bildbearbetning.
Projektansvarig för symposium och workshops med stöd av
Bla. St. Kulturråd - ”Konstnärliga uttryck i samtiden ”Brunnsvik 2002
Initiativtagare och medverkande vid AMU utbildningen – Kreativ Impuls 2004
I samarbete med bla. TBV i Örebro.