<< tillbaka


Här några av rubrikerna som gömmer en del av tankarna
och bakgrundsmaterial till mitt arbete, som kommer och återkommer,
och som jag så småningom gärna vill berätta lite mera om. Samtal med kollegor

Människans masker
1945 års stränder
Insikter – utsikter
Trygghetens nomader
Speglingar
Reseskissböcker
Att Återresa
Väsmans botten
Mat och moral

Så fort det blir lite mera tid!
2005-05-08