<< tillbaka

Idé och Kreativitetsutveckling

För mer information om IDEA kontakt så kan du ta hem en pdf-fil. Kreativitet är ett nödvändigt och eftertraktad redskap för all utveckling. För individen, men även för gemensamma verksamheter och projekt på arbetsplatser, i företag och organisationer. Omistlig för tex. idé och produktutveckling.

Vilka förväntningar ligger då bakom de allt högre ropen på ökad kreativitet? Vad vill och kan vi uppnå? Vad behöver och kan göras för att öka kreativiteten och idéflöden i olika verksamheter? Är kreativitet ett redskap som kan hjälpa oss att klara den alt tuffare konkurrensen? Kan vi få friskare medarbetare och bättre arbetsplatser genom att skapa stimulans och respons, utrymme för idéutveckling och förslag !? Är detta mental personalvård !? Kan kreativitet smitta av sej, tränas och utvecklas - vara ett hjälpmedel vid inlärning och förståelse av sammanhang ? Ett hjälpmedel när vi vill åskådliggöra och presentera nyheter och förslag?

Vad tror Ni ? Jag tror det !
men det går inte alldeles av sej självt

Det behövs gynnsamma förutsättningar för att människornas inneboende kreativitet kan berika olika verksamheter. Först då blir kreativiteten just det naturliga och omistliga redskap för individen och kollektiva verksamheter, som vi behöver! Kreativ samverkan kommer att ge er impulser och chansen att reda ut begreppen! Vi ser på våra studiedagar och seminarier som ett första steg och en bra grund till att gemensamt utveckla samarbetsformer, skapa nya synsätt och möjligheter långt utöver vad vi idag kan föreställa oss. Gränsöverskridande samarbetsformer och projekt som utvecklar, skapar lust, och identitet för enskilda och grupper. Välkommen,

Kreativ Samverkan - studiedagar - hel eller halvdag.
föredrag – grupparbete – diskussioner och aktivitetsförslag
pris: 3000:-

Programmet kan naturligtvis gärna kopplas till andra spontana eller planerade aktiviteter. Hör av er så vi kan utforma beställningen tillsammans!

Frans van Bruggen
Valhallavägen 37
77141 Ludvika

tel. 0240-80787
mobil. 070-7268172

Frans.v.b@telia.com
postgiro 4448287-5
reg. nr 450527-9531

 

 

Rådgivning – konsultuppdrag och förmedling

Idéutveckling - Projektledning Särskilda uppdrag – projektbeskrivningar och förslag. Konstnärliga uppdrag - Kurser och seminarier pris enligt överenskommelse

Offentliga Konstärenden – gestaltningsuppdrag mm.
Handläggningsförslag – skissförslag och avtal - %-regel tävlingar – förmedling av konstinköp – mm/mm


Bildkonst i Kommunen
studiedagar efter överenskommelse Information – motiveringar och förslag till rutiner och behandling av Bildkonstärenden i kommunen. Dessa studiedagar är främst avsedd för Lokala nämnder och förvaltningar – tjänstemän och föreningsrepresentanter mfl. Overhead projektor pris: 3000:-

Starthjälp – verksamhetsförslag och program för kulturföreningar.
Avsedd för konst och kulturföreningar – mötesprogram mm. Organisations och verksamhetsförslag för kultur och konstföreningar. Utställningsersättningen – organisationerna SKR – KRO – KC mfl. Tips och förmedling, bidrag, studieverksamhet. Information och förslag för inköp och utställningar. Kombinera gärna med konstgrepp (se nedan) pris: 3000:- Starthjälp inkl. konstgrepp 4000:-

Föredrag pris: 3000:-obs. bilder i PowerPoint – digital projektor. Gäller samtliga föredrag

Konstgrepp diverse kortare konstföredrag i serie

Från sikt till insikt ca. 1.5 tim Historien om bildkonsten – uppgifter och status – uppdragsgivare och funktioner. Efterföljande diskussion om dagens uppgifter och funktion för konsten.

Frasses Frestelser ca. 40 min Kort lustfylld föredrag om konsten att se – maten - och om att tolka och tycka fritt!

AB Breughelbrothers ca. 1.5 tim Konsten i 1500talets nederländerna – Flandern. Konstens som tidsspegel – socialt – ekonomiskt och politiskt betydelse i samtiden. ”Utställningen” (ca. 40 bilder) är utgångspunkten för en presskonferens (med förberedda frågor) med VD Frans van Breughel från firman "The Breughel Brothers AB". Francisco de Goya ca. 1.5 tim Ett föredrag om den Spanska hovmålaren - samhällskritiker och krigsreporter Francisco de Goya 1746-1828

Undervisning - kunskapsförmedlingKreativitet som redskap 1 föredrag ca. 1.5 tim Där så önskas med efterföljande - tema arbete och diskussion. Riktar sej till i stort sätt alla som är intresserade av kreativitetsutveckling pris: 3000:- Kreativitet som redskap 2 efter överenskommelse Kort föredrag studiedag och grupparbete med idéutveckling. Kreativ samverkan föredrag ca. 1 tim Motiven för ett gränsöverskridande samarbete mellan kulturutövarna, arbetsplatserna, näringslivet och samhället i övrigt ser ut att vara många och övertygande….. Men varför just konstnärer och kulturutövare av skilda slag – och vad behövs för att det fungerar såsom vi hade tänkt oss!? Nyttoaspekter på konst och konstnärer ? Hur kan det se ut!? pris: 3000:-

Digitala bilder - Photoshop Kurser i digital bildhantering – i samarbete med Brunnsviks FHSK eller annan studiearrangör med goda tekniska förutsättningar för data undervisning. Grunderna i digital bildbearbetning och lay-out. Vad behöver jag veta – utrustning och programvara – vad kan jag göra själv - vad måste jag beställa, hur vad var?! Spar pengar och irritation, lär av andras misstag, förbättra utseendet på såväl information som presentation. Internt och externt. Pris och uppläggning efter överenskommelse (Minst 40 lektionstimmar)